Pionýr, z.s. – 96. pionýrská skupina Veselí Mědvědi
Feřtekova 561/22, Praha 8, 181 00
: 68407114
Datová schránka: u2n2b5i
Číslo BÚ: 152047780/5500

Kontaktní osoby

Lukáš Breburda – statutární zástupce, vedoucí PS

Barbora Zbejvalová – hospodářka skupiny

Radek Zázvůrek – správce TZ